21 Դիմանկարներ ներկայացուած են այս հատորին մէջ,  բայց կեանքին մէջ հազարաւորներ կան անոնցմէ։ Որպէս խմբագիր եւ գրող,  Ռ. Հատտէճեան յաճախ գործ ունեցած է անոնց հետ,  երբեմն սիրով սեղմած է անոնց ձեռքը,  երբեմն ալ ջանացած է խուսափիլ անոնց ձեռքի ու բռունցքի հարուածներէն։ Իր խօսքերով հարիւ-րաւոր հասցէներու միջեւ կամուրջներ կան եւ այդ կամուրջներուն վրայէն անծանօթ հասցէներու կը ղրկուին սիրոյ խօսքեր եւ շունչեր։

ԴԻՄԱՆԿԱՐՆԵՐ

Յուշատետր - 26