ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ


Այս հատորին մէջ կարելի է գտնել Ռ. Հատտէճեանի վեց թատերախաղերը։

Ասոնք են

Այս գործերէն ոմանք յաջողապէս ներկայացուած են բեմերու վրայ։

Ընդհանրապէս սակաւաթիւ դերակատարներու համար գրուած այս թատերախաղերը այս հատորով կը յանձնուին թատերական գործիչներու ու թատերախումբերու ուշադրութեան։