ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՐՈՆԸ ԵՒ ԿՐԱԿԱՐԱՆԸ


Հեղինակը այս հատորին մէջ յուզիչ ու հետաքրքրական մերձեցումով կը խօսի մեր եկեղեցական կեանքի ինչ ինչ երեսակներուն մասին, որոնց շուրջ ուրիշներ ոչի՛նչ գրած են մինչեւ այսօր։

«Սրբալոյս Միւռոն» ը եւ յաջորդող 19 յօդուածները գրի առնուած են Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 1996ի Միւռոնօրհնութեան առիթով եւ «Մարմարա» օրաթերթի մէջ իրերայաջորդ կերպով հրատարակուած են 9 Օգոստոս 1996 - 4 Հոկտեմբեր 1996 թուականներու միջեւ։ «Խօսք խօսքի ու խօսելու մասին» յօդուածաշարքը, որ տեղադրուած է այս հատորի վերջաւորութեան, «Մարմարա» օրաթերթի մէջ իրերայաջորդ կերպով հրատարակուած է 8 Յուլիս 1996 - 9 Օգոստոս 1996 թուականներու միջեւ։