ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ  ՄԷՋ -Ը .

 Յուշատետր - 85


Հայոց լեզուի բառարաններուն մէջ կատարուած մեր պտոյտին ութերորդ հատորն ալ նոր ժամադրութիւն մըն է զոր մենք մեր համեստ ուժերով կուտանք բոլոր անոնց,  որոնք գիտենք թէ հպարտ են իրենց մայրենիով եւ որոնք միշտ աւելի լաւ ճանչնալ կ՚ուզեն իրենց մայրենին, աւելի խորանալ կ՚ուզեն մայրենին ճանչնալու սրբազան հաճոյքին ու պարտականութեան մէջ։