Հայոց լեզուի բառարանին մէջ կա-տարուած պտոյտի երկրորդ հատորն է, ուր Ռ. Հատտէճեան կը շարունակէ պտըտկիլ մեր լեզուի բառամթերքի հարստութեան եւ զանազան գեղեց-կութիւններու շուրջ։ «Օրհնեալ ըլլան մեր լեզուին կերտիչները, օրհնեալ ըլլան մեր բառարանները, բայց օրհնեալ ըլլան նաեւ անոնք, որոնք այս լեզուն կը խօսին արժանավայել հպարտութեամբ ու հիացումով», կ’ըսէ հեղինակը իր նախաբանին մէջ։

ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ  ՄԷՋ - Բ.

Յուշատետր - 79