ՊՏՈՅՏ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՔՈՒԼԻՍՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ - Ը.

Յուշատետր - 66


Պտոյտի այս հատորը որ շարքին ութերորդն է, ունի երեք հերոսներ՝ Թէոդիկ,  Կոմիտաս եւ Լեւոն Շանթ, երեք երախտաշատ հերոսներ՝ հայ մշակութային կեանքի ծիրէն ներս, իւրաքանչիւրը տարբեր մարզի մը նուիրուած։ Հեղինակը մուտք կը գործէ անոնց կեանքի որոշ դրուագներու մտերմութենէն ներս, Թէոդիկի հետ կը շնչէ Սկիւտարի Շահնուրեան մթնոլորտին մէջ,  Կոմիտասի հետ կուգայ պատմական Պոլիս եւ պատուանդանի վրայ կը դնէ հայ երգչախմբային երաժշտութիւնը, մասնաւորաբար այս տարի, երբ ամենուրեք կը նշուի Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 140ամեակը։ Իսկ երրորդ հերոսն է Լեւոն Շանթ, որուն հետ միասին Ռ. Հատտէճեան կ’ոգեկոչէ հայոց պատմութեան բոլոր հին աստուածները։