ՊՏՈՅՏ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՔՈՒԼԻՍՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ - Զ.

Յուշատետր - 64
Հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ կատարուած պտոյտին վեցերորդ հատորն է այս, ուր Ռ. Հատտէճեան իր ընթերցողները յանկարծ կ’առաջնորդէ դէպի Կովկասահայ կեանքի ոլորտները, բոլորովին անծանօթ արեւմտահայ ընթերցողին։  Այստեղ կը տողանցեն Շիրվանզատէ,  Րաֆֆի,  Գրիգոր Արծրունի, Մուրացան, Լէօ։ Այս անգամ կը մտերմանանք ընդհանրապէս Թիֆլիսի հայ կեանքի ինչ ինչ մանրամասնու-թիւններուն հետ։