ՊՏՈՅՏ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՔՈՒԼԻՍՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ - Ե.

Յուշատետր - 63
Այս հինգերորդ հատորով Ռ. Հատտէճեան հայ գրականութեան քու-լիսներուն մէջ կատարուած իր պտոյտը կ’առաջնորդէ դէպի Եղիա Տէմիրճիպաշեան,  կը մտնէ Հելլէն Նիսսընի հետ անոր ունեցած արտակեդրոն բարեկամութեան մէջ,  ապա ընթերցողը  կ’առաջնորդէ Պետրոս Դուրեանի եւ Պետրոս Ադամեանի կեանքի զանազան դրուագներէն ներս։