ՔԱՆԻ ՄԸ ԾԱՌԵՐ ԱՆՏԱՌԻՆ ՄԷՋ

Յուշատետր - 20


«Քանի մը ծառեր անտառին մէջ» հատորը ի մի կը բերէ 1989-1990 թուականներուն հրատարակուած «Յուշատետր»ի յօդուածներ։ Այս մէկը «Յուշատետր» շարքէ հատորներուն 20րդն է։ Հատորը լեցուն է ընկերային,  գրական ու փիլիսոփայական մտածումներով։ Հեղինակը, որ բնութեան ու ծառերուն սիրահար մարդ է, կը գրէ.

«Եթէ երկրագունտին վրայ ապրած բոլոր կենդանի էակները, մարդ, անասուն կամ բոյս,  հոգիի անմահութեան գծով օր մը դարձեալ իրարու պիտի հանդիպին ուրիշ կեանքի մը մէջ,  ես,  միլիոնաւոր ծառերու մէջէն անպայման պիտի ճանչնամ այն քանի մը ծառերը,  որոնք իրենց կանանչով ու բոլոր բարիքներով գոյն տուին կեանքիս եւ որոնք ի՛մս եղան հարազատի մը չափ»։