ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ՕՐԵՐ

Յուշատետր - 56

Այս հատորը,  բացի գրական իր հանգամանքէն, մասամբ մաս կը կազմէ հեղինակի կենսագրութեան էջերուն։ Արդարեւ, այստեղ հատորին կարեւոր մէկ բաժինը կը գրաւեն սրտի գործողութեան հետեւանքով հեղինակին ապրած «հիւանդութեան օրեր»ը:

Հատորին առաջին իննսուն էջերուն վրայ ընթերցողը կը գտնէ այն ապրումները, որոնց հեղինակը ենթարկուեցաւ 2006 թուականին, սրտի գործողութեան հետեւանքով։ Ռ. Հատտէճեան ուշադիր վերլուծումներով անգամ մը եւս կ’ապրի փորձութեան ու վտանգի այդ օրերը, որոնցմէ վերջ, Աստուծոյ ողորմութեամբ, կրցաւ վերադառնալ իր բնականոն կեանքին ու աշխատանքին։

Հիւանդութեան օրերուն նուիրուած շարքի վերջաւորութեան ան կը գրէ.

«Հրաշագործ Մայր Բնութի՜ւն, որ երբեմն կամաց-կամաց բաներ մը կը քանդէ մեր մարմնին մէջ եւ երբեմն ալ կամացկամաց բաներ մը կը շինէ մեր մարմնին մէջ։ Սա վերջին մէկ ամսուան մէջ բաներ մը շինուած ու վերանորոգուած էին մարմնիս մէջ։ Եւ ես անոնց համար երախտապարտ էի ո՛չ միայն Մայր Բնութեան, այլ  սիրելիներով, բարեկամներով, գործակից-ներով, բժիշկներով ու հիւանդապահներով, նոյնիսկ ինծի անծանօթ ինչ ինչ մարդոցմով լեցուն ամբողջ աշխարհի մը։ Երախտապարտ էի եւ եթէ դեռ պիտի ապրէի, անշուշտ որ ես ալ բաներ մը ընելով պիտի վճարէի անոնց նկատմամբ իմ պարտքս»։

Հատորին մէջ այս բաժնին կը յաջորդեն այլ յօդուածաշարքեր, նուիրուած այլազան նիւթերու։