ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 03 Յուլիս 2019 © NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

AUW SUSNDLR AUSUAUWMUMUZ AUSUÜNDSUĞ% SŞ;R IUZZ

MRLRMRNW MUKNPRMNİNDKŞUZ UZKRLRUİR SUWĞUFUZ?RZ ST>


;uz+k t nğ Sş,r Iuzz Mrlrmrnw Muknprmni Uğus U$ Auwğuhşıg ustz ıuğr auzğuwrz ndbueğndkrdzg mg ağudrğt auwndkrdzg s+ıtz buauüğüxnp zrdkr sg fğuw nd uwi ıuğnduz zrdkz tğ auw susndlg! Auw susndlr zndrğndu, ausuündsuğr uxrknf ağudtğ ndppndu, tğ zuşd kşğkri :sçuüğuhşı X$ Auııtoşuzrz^ nğ uxnp<umuz uğüşl=zşğnf vmğjud gzkuj= ıul ağudtğrz! Şğtm auzeriudnğ mşğhnf muıuğndşjud çujndsg nd öuzuöuzzşğ şlnwkzşğ ndzşjuz! İınğşd mg ağuıuğumşz= ausuündsuğr çujsuz nd wu<nğenp zriışğnd suirz gzeuğqum ışpşmuındndkrdz sg% uğıuıhndu, Sş,r Iuzz Mrlrmrnw Muknprmnindkşuz hubı+zumuz muw=t<tz$-


Երեքշաբթի, 2 Յուլիս 2019-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքի յարկին տակ ի մի խմբուած էին Հայաստանէն, Արցախէն եւ Սփիւռքի զանազան գաղութներէն ժամանած մամուլի մշակներ՝ մասնակցելու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կազմակերպած Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարին, որ տեղի ունեցաւ նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին։

Սոյն համագումարին պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ երէկ առաւօտ ժամը 9.30-ին, Վեհարանի դահլիճին մէջ, ուր հաւաքուած էին շուրջ 100 մամուլի խմբագիրներ, լրագրողներ եւ աշխատակիցներ։

Յոտնկայս ունկնդրելէ ետք «Տէրունական Աղօթք»ը, Հայաստանի, Արցախի ու «Կիլիկիա» քայլերգերը, Արամ Ա. Հայրապետը ուղղեց իր Հայրապետական պատ-գամը։ Բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն, ան լուսարձակի տակ առաւ ներկայի հրատապ մարտահրաւէրները, որոնք կը ներթափանցեն հայ մամուլի գործելաոճին մէջ։ Առ այդ, Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ կլոպալ մշակոյթին տիրապետող ներկայութեան, որ փոփոխութեան ենթարկած է, ինչպէս բոլոր լրահոսերը, նաեւ հայ մամուլի առաքելութիւնը ու դիտել տուաւ անոր առաքելութիւնը վերաշեշտումի ենթարկելու հրամայականը։ Ան նաեւ խօսեցաւ լրագրողին մասին, որուն մէջ կşամփոփուին մամուլին որակը, ազատութեան ոգին, առարկայական ու առողջ մօտեցումը։ Վերջապէս, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր պատգամով համապարփակ կերպով ներկայացուց ներկայ հայ մամուլին իրավիճակը ու անկէ բխած համահայկական ու ազգային խնդիրները եւ պատգամը փակեց համագումարին ուշադրութեան յանձնելով հիմնական հարցադրումներ, որոնք պիտի արծարծուին յառաջիկայ երեք օրերու ընթացքին (Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը ամբողջութեամբ կարդալ մեր Գ. էջին վրայ)։  Հայրապետական պատգամին յաջորդեց Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ողջոյնի խօսքը, զոր կարդաց Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբեկեան։ Վարչապետը կը գրէր որ հայկական լրատուամիջոցները այսօր կանգնած են բազմաթիւ մարտահրաւէրներու դիմաց՝ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Արցախի եւ թէ Սփիւռքի մէջ՝ շեշտելով, որ իրենց էութեամբ ու բովանդակութեամբ իրարմէ տարբեր մարտահրաւէրներու քննարկումն ու լուծման ուղիներ գտնելը համազգային օրակարգի հարցեր են։ Փաշինեան դիտել կուտար որ հայ մամուլը առանցքային դերակատարութիւն ունի հայութեան վերաբերող ամէն տեսակի հարցերուն միջազգային հեղինակութիւն տալու առումով։

 Վերջապէս, խօսք առաւ համագումարի պատուոյ հիւր, Հայաստանի Վարչապետի Տիկին եւ «Հայկական Ժամանակ» թերթի գլխաւոր խմբագիր Աննա Յակոբեան։ Ան ըսաւ, որ մամուլը ամբողջ աշխարհին մէջ ճգնաժամ կşապրի եւ ասկէ անմասն չի մնար հայ մամուլը։ Դիտել տալով, որ արհեստագիտութեան արագ յառաջացումով ընկերային ցանցերը հետզհետէ կը բռնեն աւանդական մամուլին տեղը, մանաւանդ տեղեկատուական ոլորտին մէջ, բայց եւ այնպէս մամուլը, լրատուութեան կողքին, ունի նաեւ հասարակութիւնը կրթելու, գաղափարներ յառաջ բերելու, խորքային քննարկումներ յարուցելու, կենսական հարցեր արծարծելու եւ հարցերու լուծման բանալիներ որոնելու առաքելութիւն։ Հետեւաբար, ան կոչ ուղղեց որպէսզի կազմակերպուած ձեւով արձագանգ կատարուի հայ մամուլի մարտահրաւէրներուն։

 Օրուան Բ. նիստին թեման էր «Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք համագործակցութիւն.  խնդիրներ եւ ընելիքներ»։ Այս նիստին ելոյթ ունեցան Ժիրայր Չոլաքեան, Վահրամ Պօղոսեան եւ Վահագն Գարագաշեան (հեռակապով), որուն ատենապետն էր Şահան Գանտահարեան։ Վերջինս դիտել տուաւ, որ ներկայ դրութեամբ զանգուածային լրատուամիջոցները վաղուց դուրս եկած են դասական ընկալումներէ, որովհետեւ ժամանակակից վըրչուըլ (virtual)  աշխարհակարգի փիլիսոփայութիւնը հայկական լրատուամիջոցներուն համար նորարարութիւնը կամ անվերջ փոփոխութիւնը կը վերածէ ո՛չ թէ միջոցի, այլ նպատակի։ Չոլաքեան իր ելոյթին մէջ անդրադարձաւ ինքնիշխանութեան կարեւորութեան մասին, որ համագործակցութեան նախապայմաններէն մէկն է, ապա թէ ոչ այդ կը դառնայ ինքնախաբէութիւն։ Իսկ Պօղոսեան խօսեցաւ Արցախի մէջ մամուլի դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն մասին։ Ան լուսարձակի տակ առաւ Արցախի հակամարտութեան առընչակից լրատուութեան մէջ հայ մամուլին ջանքերը միացնելու աշխատանքին կարեւորութիւնը։

Բ. նիստին վերջին զեկուցաբերն էր Վահագն Գարագաշեան, որ հեռակապով անդրադարձաւ «Հակահայ քարոզչութեան դէմ տեղեկատուական պատերազմը» նիւթին։ Ան դիտել տուաւ, որ Հայաստանը ռազմավարական, դիւանագիտական եւ տեղեկատուական պատերազմի մէջ է իր թշնամիներուն դէմ եւ լուսարձակի տակ առաւ հետեւողական աշխատանք տանելու, քարոզչական կառոյցը վերահունաւորելու կարեւորութեան հարցը։

 Գ. նիստին նիւթն էր «Մամուլը եւ նորարար արհեստագիտութեան մարտահրաւէրները», որուն ատենապետեց  Միքայէլ Հաճեան։ Ան լուսարձակի տակ առաւ մերօրեայ սրընթաց աշխարհին մէջ մամուլին դիմաց ցցուած տարբեր ու բազմաթիւ դժուարութիւններուն հակազդելու անհրաժեշտութիւնը։

Առաջին  զեկուցաբերն Արամ Անանեան ներկայացուց «Հայկական տպագիր մամուլի ապագան. ինչպէ՞ս մրցունակ մնալ թուային դարաշրջանին մէջ» նիւթը։ Ան շեշտեց, որ ասիկա միայն հայկական խնդիր չէ, այլ ընդհանրապէս մամուլին դիմագրաւած հիմնական հարցերէն է‘ կացութիւնը նկատելով նախաճգնաժամային եւ անհրաժեշտ սեպելով ապագայ բեմագրութիւնը սերտելու եւ կանխատեսելու, որպէսզի կարելի ըլլայ փոփոխութիւններուն արձագանգել։

Երկրորդ զեկուցաբերը.‘ Վիգէն Աւագեանը իբրեւ նիւթ ունեցաւ «Մամլոյ սպասաւորի կերպարը՝ նորարար արհեստագիտութեան օրերուն»։ Ան բաղդատական մը կատարեց մամլոյ սպասաւորին նախապէս մարմնաւորած կերպարին, յատկութիւններուն եւ այժմու քաոսին մէջ անոր պարզած կերպարին միջեւ։ Զեկուցաբերը շեշտեց, որ փոխուած են միջավայրը, աշխատանքային ոլորտը, պայմանները, սահմաններն ու սկզբունքները, ուստի մամլոյ այսօրուան սպասաւորին թիրախը պէտք է ըլլայ իւրայատկութիւնը, ստեղծագործական արտակարգ ճիգը, արագօրէն տեղեկահաւաք կատարելը, լուրերը մշակելն ու տարածելը‘ միշտ պահելով ճշմարտութիւնն ու ճշգրտութիւնը։

Գ. նիստի վերջին զեկուցաբերն էր Ահարոն Şխրտըմեան, որուն նիւթն էր «Տպագիր մամուլը եւ նոր իրականութիւն»։ Ան կարեւոր նկատեց զատորոշել Հայաստանի եւ Սփիւռքի մամուլը, որովհետեւ իւրաքանչիւրը ունի տարբեր հարթութիւն, տարբեր պայմաններ ու իրականութիւն։ Ըստ իրեն, տպագիր եւ ելեկտրոնային մամուլը զիրար կ'ամբողջացնեն, սակայն բոլոր պարագաներուն ալ կարիքը կայ յանձնառու հրապարակագիրի, արհեստավարժ լրագրողի, որոնք պատասխանատու աշխատանք կը կատարեն։

 Օրուան վերջին նիստը կը կրէր «Լրատուութիւնը եւ ընկերային ցանցերը» խորագիրը։ Նիստին ատենապետ Զաւէն Թորիկեան հակիրճ տողերու մէջ ներկայացուց վերնագրումի եւ էջադրումի կարեւորութիւնը եւ անոր ստեղծած կացութիւնը։ Գայիանէ Առաքելեան «youTube-եան եւ Facebookեան հեռարձակումները որպէս «մէտիա»ի անկախութեան նոր գործիք եւ հնարաւորութիւն» նիւթը, ուր անդրադարձաւ մամուլի տնտեսական ազատութեան կարեւորութեան եւ ընկերային ցանցերուն ընծայած տարածքին մասին եւ նշեց, որ եթէ անցեալին խմբագիրները կşորոշէին մամուլի բովանդակութիւնը, ապա ներկայիս ընկերային ցանցերը կը կատարեն այդ մէկը։

Սաթիկ Սէյրանեան ներկայացուց «Հայաստանեան մամուլը թաւշեայ իրադարձութիւններէն յետոյ. մարտահրաւէրներ» նիւթը, ուր խօսեցաւ Հայաստանի մէջ ստեղծուած վերջին քաղաքական կացութեան ազդեցութիւնը Հայաստանի լրագրութեան դաշտին վրայ, ի մասնաւորի անհանդուրժողական մթնոլորտը։ Ապա, զեկոյց ներկայացուց Գեղամ Մանուկեան «Ամբողջական փոխ-ճանաչման խնդիրը հայկական մամուլին մէջ» նիւթով, ուր դիտել տուաւ, որ մամուլը կարգ մը խնդիրներ կşարծարծէ ընտրողական մօտեցումով եւ, հետեւաբար, հոն կը պակսին իսկական փոխ-ճանաչումը։ Վերջապէս, ելոյթ ունեցաւ Աբօ Չափարեան «Ազատ մամուլին դերը եւ առաքելութիւնը արագընթաց փոփոխութեան ենթակայ տեղեկատուական դաշտէն ներս» նիւթով։ Ան ընդգծեց մամուլին դերակատարութեան մասին ընթերցողին արթնութեան եւ սուտը ճշմարիտէն զանազանելու կարեւորութիւնը ու դիտել տուաւ, որ մամուլը նաեւ զարգացման աղբիւր է։

Հայ մամուլի համահայկական համաժողովը երեկոյեան աւարտեց իր օրուան նիստերը, որմէ ետք մասնակիցները մեկնեցան Պիքıայայի Ս. Աստուածածին Վանք, ուր ներկայ գտնուեցան «Հայ Պարի Երեկոյ»ին։UB:UIUFUĞQ?R AUĞJNF ÇUZUFTO% UĞGZVR

ND ?GLGOIUĞ*PLNDR SR>ŞD


Çuğqğuünwz :nğağeuınd Suğszr &Ç:S/ uzeus^ U-Üt-Yt mndiumjndkşuz uzeus şd :nğağeuğuzr zu.mrz Zu.uüua Hrdltzı Uğgzvr nd Ot-At-Yt mndiumjndkşuz uxu<znğe ?tsul ?glgoıuğ+plndr sr<şd ,zndze uxud znğ çuzufto sg! Huıouxg Hrdltzı Uğgzvr iıuzulr= ub.uıufuğq=z t^ nğhti Ç:Sr uzeus! Ot-At-Ytr bğ<uzumzşğ =zzueuışjrz Uğgzvr ub.uıufuğq=g şd wuwıuğuğşjrz nğ uırmu v=udnğzşğnd^ muğr=udnğzşğnd eğusz t^ nğçşğnd eğusz t! Hrdltzı Uğgzv uzeğueuxzulnf uwe =zzueuındkrdzzşğndz^ {uzhuımuxndkşusç´ sşpueğşj örz=g =zzueuınpzşğg şd çnlnğ uznz=^ nğnz= mg aşıu=ğ=ğndtrz rğ ub.uıufuğq=r vuynf! Yn.ueuğqşlnf^ ?glgoıuğ+plnd gzeü,şj nğ Uğgzv rğudndz= vndzr frğudnğşlnd cnpnfndğeg! {Uzhuımux ginp suğe sg zu. auwşlrrz st< rz=örz= htı= t erıt´^ giud ?glgoıuğ+plnd! ?glgoıuğ+plndrz srujuz zuşd gzeersuerğ srdi =upu=umuz ndcşğg! Ndiır Uğgzv iırhndşjud rz=zuhubıhuzndkrdz gzşl! Uz gzmşğuwrz juzjr sg st< üğşj nğ rğ .+i=g cnpnfndğerz ndppşul vtğ^ uwl uznzj^ nğnz= mşp, rz=zndkşuz şırz ku=zndşlnf uwihrir =uwlşğnd mg ersşz!


IUĞ*ĞRZUM HZENDS SG%

UPKUSUĞR İ$ :UV ŞMŞPŞJDNW SUİRZ


Işpumuz lğuınd muw=t<şğtz stmg fşğr .nğuüğr zşğ=şd ağuıuğumşj lğuındndkrdz sg nğ mg fşğuçşğr Upkusuğr İ$ :uv şmşpşjrrz şd nğnd uxgzvndkşusç st<ışp =bndu, t uzgzendzşlr nd uğıuxnj hzends sg^ öndğm ustz ışiumr arszudnğndst! Vşz= ürışğ kt r#zv t uwi lğuındndkşuz çndz zhuıumg! Sşğ gzkşğjnpzşğndz kuğüsuzuçuğ mg zşğmuwujzşz= lğuındndkrdzg^ nğ lnwi ışiu, t zuşd {AuwKşğk´ muw=t<rz fğuw$

Uığhtwouzr İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz u<umjndkşusç uwi şğmğr {Htwztlaul=´ İyrdx=r mşeğnzr zu.uüua Risuwrl Upuwşd şd Auwmumuz Uzarsz Hzendszşğnd Ets Huw=uğr Srndkşuz &Uirsıtğ/ zu.uüua Mt+=itl Mrdlhtw^ sruizuçuğ uwjşlşjrz Upkusuğr İ$ :uv şmşpşjrz şd ndindszuirğndkrdzzşğ gğrz şmşpşjdnw st<! Upuwşd şd Mrdlhtw st<ışp =bşjrz uwz hzendsg kt Fuzr Upkusuğ şmşpşjdnw İ$ :uv şmşpşjrz mg huımuzr ?ğriınzşuw kndğ=şğndz^ wuwıuğuğşlnf nğ s+ırm uhuüuwrz uwi ndppndkşusç ndindszuirğndkrdzzşğ hrır muıuğndrz suizuütızşğnd mnpst!

Risuwrl Upuwşd wuwıuğuğşj nğ auwşğ ndğ nğ .uv ışizşz^ uwe şmşpşjrz nd fuwğg auwmumuz anpuıuğu,= mg axvumşz! Uz iuhti buğndzumşj rğ .+i=g$

{Upkusuğ mpörr Upkusuğ şmşpşjrz auwşğnd vr huımuzrğ^ uirmu ?ğriınzşuw suasşıumuzzşğnd up+kufuwğ t! Iuğrzşğ uxu< auwşğ^ ürbşğ nd jşğşm üupız+ğtz ub.uışlnf şmşpşjdnw fğuw auwşğtz ıuxşğ üğşjrz şd suğenj srı=şğg .uxzbımşlnf^ hzeşjrz nğ şmşpşjrz rğş_zj mg huımuzr! Ustz suğe knp ürızuw nğ uwi şmşpşjrz ?ğriınzşuw kndğ=şğnd mg huımuzr! Sşz= nğhti Uığhtwouzr İyrdx=^ uxu<rz =uwlg m'uxzşz= nğhtiör öündbndkrdz jnwj ığndr auwşğnd uwi hzendszşğndz ets´!

Upuwşd^ buğndzumşlnf rğ .+i=şğg^ u_l udşlr wuxu< üzuj nd hzeşj kt auwşğnd zhuıumz t Fuzr anpuıuğu,=r fğuw arszşl Uğşdsışuz Auwuiıuzr hşındkrdz sg şd rğşzj =upu=ujrzşğndz anpşğ mg fşğuhuaşz  kğ=umuz nd =ğıumuç ürdpşğtz! M'ndöşz= nğ çnlnğ kndğ=şğg uirmu ürızuz! Kndğ=ru knp ürızuw nğ auwşğ sruwz m'nvzvujzşz! Auwşğ Fuzg suwğu=upu= hrır axvumşz! Muğ,şi kt uwi ıuğu,=ubğ<uzrz st< n_v kndğ=^ n_v uöşğr şd nv ul =rdğı uhğu, t! Muğ,şi kt ani sruwz auwşğ uhğu, şz şd sşz= rğşzj szujnğeujz şz=! Uznz= indı mg .+irz! Uznzj bndzvz rim indı t! Uznzj srum şğuöuz=z t ,nft ,nf Auwuiıuzr hşındkrdz sg arszşl şd uwe zhuıumnf t nğ mg huaşz Puğuhupg% önğ mğjuz qşx= uzjgzşl çxzndkşusç şd sş, hşındkrdzzşğnd ö+ğumjndkşusç! Çuwj sşğ hşındkrdzg aö+ğ t! Ustz fuwğmşuz mğzuz= Puğuhupg uöuıuüğşl çxzuüğudrvzşğtz! Uznz= rğşzj şğuörz st< hrır ışizşz Fuzr^ Muğir^ Upğgr^ Uğıuauzr nd Gpıgğr srujndsg% rğşzj anpuıuğu,=rz! Uinz= kğ=umuz anpşğ şz! Ustz anpr fğuw^ ustz uzmrdztz zşği suasşıumuzr uğrdzg muw! Uwi anpşğg .snğndu, şz sşğ zu.uauwğşğnd uğrdznf´^ wuwıuğuğşj uığhtwouzjr hubı+zşuz!

Upuwşd wuwızşj nğ r qşxrz ndzrz lndğ< yuiıukndpkşğ nğnz= jnwj mndıuz nğ Uüıusuğr şmşpşjrz =ğriınzşuw kndğ=şğndz mg huımuzr! Uığhtwouzr Uöüuwrz Ürındkrdzzşğnd Umueşsruz imiu, t ndindszuirğşl! {Uwi şmşpşjrz =ğriınzşuw kndğ=şğndz mg huımuzr^ s+ı uışztz ani gzeuğqum ausuündsuğ sg hrır muösumşğhşz= şd ani hrır çşğşz= ?ğriınzşuzşğg! Auwşğz ul ani mğzuz uğuğnpndkrdz gzşl^ sruwz kt vhzeşz nğ uinz= rğşzj huhşğtz szuju, zndtğzşğ şz! Auwşğ ani mndüuz şd eğ+bum mg çuzuz! Şi arsu ani çnlnğ kndğ=şğndz mg auğjzşs$ nşdt kndğ= Şğşduzr ynpnjzşğndz st< kğ=umuz eğ+bum mğzu#w çuzul! Vr_ mğzuğ! Znwz fuwğmşuzrz rim mg ihuzzşz! Ustz 23 Uhğrlrz auwşğ mg ağmröşz kğ=umuz şd uığhtwouzumuz eğ+bumzşğ! Uirmu sşör ets zu.uırz= t! Srzveşx uznz= mndüuz şd rğşzj eğ+bumzşğg mg huğöşz! Ürışz kt ani rzvhrir uöuındkrdz sg muw! Uwi şmşpşjrz sş_ğz t şd uznğ ıtğ hrır muzüzrz=´^ wuwıuğuğşj Upuwşd^ nğndz .+i=şğg buğndzumndşjuz sşpueğumuz nonf nd Auwuiıuzr ets uışlufux uğıuwuwındkrdzzşğnf!

Upuwşdtz şı vszuj zuşd Mt+=itl Mrdlhtw nğ wuwıuğuğşj kt s+ırm uhuüuwrz Upkusuğr şmşpşjdnw st< uğuğnpndkrdz sg hrır gzşz! {Sşz= ets vşz= nşdt stmnd up+k=rz mus uğuğnpndkşuz! Znwzrim m'gişz= nğ şmt= nd uğuğnpndkrdzzşğ gğt= ani! Mg çudt nğ uwe ustzg =upu=umuz çznwk viıuzuw! Ani auwmumuz eğ+bum ,u,uzşlg^ bndğ<huğ çxzşlg endği m'şllt mğ+zumuz uğuğnpndkşuz bğ<uü,tz nd mg fşğu,ndr =upu=umuz qşxzuğmr´^ giud Mrdlhtw!

Mrdlhtw wrbşjndj nğ auwşğ rğşzj huımuznp şmşpşjrzşğg mg mnvşz auwmumuz uzndzzşğnf^ çuwj {Uüıusuğr şmşpşjdnw ausuğ Uüıusuğr auwmumuz şmşpşjr´ vşz gişğ! {An_i Uüıusuğ şmşpşjr t şd uirmu çnlnğ =ğriınzşuzşğnd şmşpşjrz t! Sşz= ul wuxu<rmuw +ğşğndz Uığhtwouzr İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz u<umjndkşusç uğuğnpndkrdz sg hrır gzşz= ani! Mnfmuişuz ıuğu,=ubğ<uzr =ğriınzşuw kndğ=şğ nüşmnvsuz uğuğnpndkrdz sg hrır gzşz uwi şmşpşjdnw st<´^ wuwıuğuğşj Mrdlhtw!

Mrdlhtwr erışl ındud nğ ktşd auwşğg mg hzeşz nğ İ$ :uvg auwmumuz şmşpşjr t^ çuwj şmşpşjdnw uzmrdzg muw auğku=uzeum sg şd uznğ fğuw huımşğndu, t qrudnğ sg nğ 180 uiırouz bğ<ndşlnf zşı m'uğqumt! {Usçnp< ub.uğar huısuçuzzşğg m'gzendzrz nğ zşıuqündkrdzg kndğ=şğnd wuındm t! Znwz auğku=uzeumr fğuw huımşğndu, şz uwl .nğağeuzbuzzşğ şdi nğnz= jnwj mndıuz nğ şmşpşjrz mg huımuztğ =ğriınzşuw kndğ=şğnd´^ şöğumujndj Mrdlhtw!


AUW SUĞÖRMZŞĞ 5 NİMR SŞIUWL

 ZNDUOŞJRZ ŞDĞNHUWR :UPŞĞNDZ ST>


İhrıum Xndirnw suwğu=upu= Srzi=r st< muwujuz Şdğnhumuz Ç$ .upşğg^ nğnzj mg suizumjtrz 50 şğmrğzşğt s+ıudnğuhti 4000 suğörmzşğ! Auwuiıuz .upşğndz suizumjşjud 37 suğörmzşğnf^ nğnzjst 11g mğjud sşıuwlzşğ buarl!

Rzvhti üğu, trz= uğetz^ wndzu-axnfstumuz gsçbusuğır sğjndszşğndz st< nimrr ırğujud nprshrumuz u.nwşuz Uğkrdğ Ulş=iuzşuz! Çujr rğst^ znwz suğöuqşdr st< uğ,ukşuw sşıul buaşjud Muğuhşı Vulşuz% 77 =rlnmğus euiudnğsuz st<!

Suğszusuğöndkşuz Auwuiıuzr uöüuwrz .ndsçr suğörm Uğkrdğ Eudkşuz wşzujuımr sğjuqşdr st< vndzşjud rğ auduiuğg şd uğcuzujud nimşuw sşıuwlr! Auwuiıuzr gzığuzrr srdi uzeusg% Fuauzü Eudkşuzz ul suizumjşjud +pumzşğ sğjuqşdr şöğuyumrvrz nd euğqud uğ,ukşuw sşıulumrğ!

Mxyusuğırm Wnfauzzti Huv=nf nimşuw sşıuwl buaşjud 64 =m$ euiumuğürz st<! 49 =m$ euiumuğürz st< Uğkrdğ Wnfauzzrişuz şdi ırğujud nimşuw sşıuwlr^ rim Muğtz I+zumuzşuz &60 =m/ şd Ünx Zşğirişuz &81 =m$/ ırğujuz hğnzöşuw sşıuwlr! Uwi suğöuqşdrz st< Xndiuiıuzr uzndznf mg sğjtğ İışyuz Suğruzşuz^ nğ znwzhti nimr buaşjud^ çuwj ndğrb şğmğr sg ausuğ!

Auwuiıuzr uzndznf nimşuw sşıulumrğ euğqud zuşd iushnwr suğörm Irüğuz Mrğumnişuz! Znwz suğöuqşdrz st< uğ,uk buaşjud Eudrk Üğrünğşuz^ rim hğnzöşuw sşıuwl buaşjud Uğitz Puöuğşuz! Uwihti Auwuiıuzr suğörmzşğg gzeauzndğr st< buaşjuz 5 nimr^ 3 uğ,uk şd 3 hğnzö sşıuwl% 11ğe erğ=g üğudşlnf gzeauzndğ euiudnğsuz st<!


Sşğ şğrıuiuğezşğg

ULRZU BTLAUKR WU>NPNDKRDZG


Ausuwz=ri şğrıuiuğe işğndzer bznğaulr şd wu<np zşğmuwujndjrvzşğtz *ğ$ Ulrzu Btlauk çuğqğ zrbşğnf nd sş, wu<npndkşusç usçnp<ujndj suikgğ-r ndindsg^ uduğışlnf Hrlmr Ausuliuğuzr {Fuoux=r muösumşğhnds şd aupnğeumjndkrdz´ ordpg!

Ulrzu Btlauk 2013 kndumuzrz bğ<uzuduğı şpud Brblrr Ktğu==r lrittz! Znwz ıuğr ausuliuğuzr sırj =zzndkrdzzşğndz st< wu<np uğerdz= qşx= qüşlnf sndı= ünğ,şj Hrlmr ausuliuğuzr {Işinpumuz aupnğeumjndkşuz qşdudnğnds´ çucrzg^ ndğmt 2017rz bğ<uzuduğı şpud nğhti ordpr şğmğnğe wu<npuünwz ubumşğıg!

Ulrzu rğ ndindsg buğndzumşlnf znwz ausuliuğuzr {fuoux=r muösumşğhnds şd aupnğeumjndkrdz´ ordprz st<^ wu<npuhti uduğırz auijndj zuşd ndindszuxndkşuz uwi auzüğnduzg şd iıujud suikgğr ırıpni!

Ulrzu Btlauk rğ ndindszumuz mşuz=r gzkuj=rz s+ıtz aşıu=ğ=ğndşjud suğszusuğöndkşusç şd öuzuöuz umndsçzşğnd şd ehğnjumuz .ndsçşğnd st< ışp üğudşj rçğşd {lriuzi´r ıtğ lndpnğe! Uz zuşd Ktğu==r (rlauğsnzr= znduüu.ndsçrz sui mg muöst şd )lrdk mg znduüt!

Sşğ uwi bznğaulr şğrıuiuğendarz ndisuz gzkuj=rz arszşj {Papeladworks´ uzndznf ırcrkul ünfuöer gzmşğndkrdzg şd imiud ub.uırl rçğşd iışp,uğuğ ız+ğtz!

İğıuzj mg bznğaudnğşz= irğşlr Ulrzuz^ zuşd rğ ,znp=g% Ultz-Ulrz Btlaukz nd rğ sş,suwğg% Irmrz İrlfu ?rdytlşuzg!


Sukrlı Suzndmşuzr aimuw cuxuzündkrdzg

SUZNDMŞUZR ENDİIĞG% INĞU VRLRZMRĞZ UL EUI ÇUJUDAuzğuındzşğnd ırğndar Sukrlı Suzndmşuzr aimuw cuxuzündkşuz ausuğ huw=uğg mg buğndzumndr şd rzvhti udşlr uxu< ul üğu, trz=^ Suzndmşuzr a+ğu=ğn< öudumzşğz nd uznzj buxudrpzşğg^ krdnf 36 anür^ euı çuju, trz cuxuzündkşztz çucrz iıuzulnd ausuğ! Arsu znğ euı sg şdi çujndşjud! Uwi uzüus Suzndmşuzr endiığg% Inğu Vrlrzmrğz t nğ euıuğuz ersşj rğ rğudndz=zşğndz ausuğ!

Sukrlı Suzndmşuz suauju, tğ 18 ıuğr uxu< şd nğhti srum cuxuzünğe axvumndu, tğ rğ nğerz% ?şğnfçt Vrlrzmrğ &uwcs 79 ıuğşmuz/! Çujr fşğnwrbşul 36 anürtz^ arsu Inğu Vrlrzmrğ &50 ıuğşmuz/ şdi euı çuju, t!

Euıuğuzg fşğnwrbşul 36 anürr çuju, euıg =zzşlnd zhuıumnf hşındkşuz huahuzndkşuzg ıum uxu, t Suzndmşuzr cuxuzündkrdzg! Çujr uımt^ ?şğnfçt Vrlrzmrğr ets aşıu=zzndkrdz çujndu, t yuiıukndpkşğg mşp,şlnd sşpueğuz=nf! Inğu Vrlrzmrğr mnpst çujndu, euıumuz ersndsrz st< zbndu, t aşışdşulg$ {?şğnfçt Vrlrzmrğ ,uzğ ihuxzulr=zşğt fu.zulnf st<ışptz mnğindu, t! Şğmuğ uışz uhğu, t huzenmzşğndz st<^ nğhtiör vmuğşzuwrz üızşl rğ aşı=g! R fşğ<nw^ örz=g üıu, şz huzenmr sg stm işzşumrz st<! Mriusşx froum ndztğ! Iuğndşjud arduzeuznj! Anz wuwızr euğqud nğ şğmuğ uışz vtğ lndujndu,^ uz+kr szuju, tğ nd uhğu, ani nd anz´!

Euıufuğndkrdg mg buğndzumndr! Zbşz= nğ Sukrlı Suzndmşuzr cuxuzündkşuz gzeauzndğ uğct=g mg auizr uzauduıulr ausşsuındkrdzzşğnd!