ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 10 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2018 © NorMARMARA 2001 - 2018
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ŞĞTM UPKUSUĞR ŞMŞPŞJDNW ST> UZÜUS SG ŞDİ  ÇUĞQĞUJUZ AUWNJ HUIUĞUÜR SŞPŞERZŞĞZ ND UP*K?ZŞĞG

Sbumnwkr Zu.uğuğz ul aşışdşjud uğuğnpndkşuz

Şğtm Upkusuğr mpörz nd şmşpşjrz uzüus sg şdi btzjud  İndğç Huıuğuünf^ nğ mg suındjndtğ giı ıuğrz uzüus sg şmşpşjumuz uğuğnpndkrdz  muıuğşlnd ndppndkşusç gzendzndu, hşıumuz nğnbndsr! Uirmu ndğu.ndkrdzz  tğ n_v sruwz kğ=uauwndkşuz^ uwl çnfuzeum auwub.uğar^ ndiır ub.uğar  öuzuöuz mnpsşğtz nd Auwuiıuztz çuösukrd nd.ıudnğzşğ şdi şmu, trz Fuz  nd zşğmuw üızndşjuz uwe uğıumuğü uğuğnpndkşuz! Uğuğnpndkrdzg suizudnğ  zbuzumndkrdz mg iıuzuğ zuşd uznğ ausuğ nğ Huıuğuürz mg suizumjtğ Kndğ=rnw  Sbumnwkr Zu.uğuğ Stastı Tğinw! Zşğmuw trz zuşd Ot-At-Yt mndiumjndkşzt  İtömrz Kuzğg=ndlnd nd Fuzr Mndiumul  Sndğuı Ö+ğlnd+plnd! Iğndu, gllulnf  nğ fşğ<rz şğş= ıuğrzşğnd gzkuj=rz uğuğnpndkşuz uğı+zndkrdz vtğ ığndu,  uauçşmvumuz fıuzür nd .uxzum mujndkşuz aşışduz=nf^ uwi uzüus uzfıuzündkşuz  uğıumuğü sr<njzşğ qşx= uxzndu, trz ışpdnwz rb.uzndkrdzzşğnd mnpst!  Çuğşsupkndkrdzzşğ mg wuwızndtrz şğmğr uzfıuzündkşuz nd ub.uğar .upupndkşuz  ausuğ^ uwi ışiumtınf iğıuhzerv huımşğ mg iışp,ndtğ şğç Uğus İğçuöuz  nd Sbumnwkr Zu.uğuğg sruizuçuğ .upupndkşuz ihrıum upudzrzşğ m'uğqumtrz  ethr şğmrz=! Wuımuzbumuz tğ zuşd nğ uğuğnpndkşztz fşğ< Auwuiıuzşuwj  Şmşpşjdnw ardğşğndz ausuğ İrğnw İşpuz sg mg iuğ=tğ Mtfubr ?upuhşındkrdzg  şd mnpsşğg zndtğzşğ mg yn.uzumtrz rğuğnd!  Nd.ıuüzujndkşuz zşğmuw üızndşlnd zhuıumnf Auwuiıuztz ul  muwrz şmnpzşğ nd uinzj sr<şd ndbuüğud mg euxzuğ zşğmuwndkrdzg Şğşduztz  cusuzu, şğş= ?uauzuw Auwğşğnd^ rzvhti zuşd İ$ Uzzu  şmşpşjdnw ehrğzşğnd^  nğnz= şdi suizumjşjuz üşpuandzv şğüşjnpndkrdzzşğndz! Şd uwi çnlnğtz  fşğ< m'uğctğ aşışdrl İndğç Huıuğuür uduğırz muıuğndu, Uzeuiıuzr uğuğnpndkşuz^  nğ Auwuiıuzşuwj Şmşpşjrr usşzuıhudnğrv uğuğnpndkrdzzşğtz stmz  t !


Nd.ıuüzujndkrdz Ethr Upkusuğ

İ$ HUIUĞUÜ SUINDJNDŞJUD UPKUSUĞR İ$ :UV ŞMŞPŞJDNW ST>

Şğtmnduz uğuğnpndkşuz suirz Huığruğ=uğuztz iıujuz= suzğusuizşul ışpşmndkrdz^ önği mg ağuıuğumşz= iınğşd$


Երեք տարուան լռութենէ յետոյ, 9 Սեպտեմբեր 2018, Կիրակի առաւօտ Աղթամարի Ս. Խաչ Տաճարին մէջ մատուցուեցաւ Ս. Պատարագ։

Անցեալ Ուրբաթ, 7 Սեպտեմբեր 2018, առաւօտեան դէմ սկսաւ սոյն ուխտագնացութիւնը։ Իսկ ուխտագնացութեան բուն մասը գլխաւորեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձր. Տ. Արամ Ս. Արքեպս. Աթէշեան։

7 Սեպտեմբեր 2018, Ուրբաթ առաւօտեան դէմ, ժամը 03.30ին Պատրիարքական Աթոռոյ Լուսարարապետ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, ընկերակցութեամբ Արժ. Տ. Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չընարեանի, Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեանի եւ Երէցկին Լիւսի Չընարեանի օդանաւով ճամբայ ելաւ դէպի Վան։ Խումբին միացան նաեւ Պատրիարքարանի անձնակազմէն խումբ մը ուխտաւորներ։

Մօտ երկու ժամուան ուղեւորութենէ մը ետք, խումբը ժամը 08.30-ին հասաւ Վանի Ֆէրիտ Մէլէն օդակայանը, ուրկէ անցան հիւրանոց։

Նոյն օր, ժամը 17.45ին Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձր. Տ. Արամ Ս. Արքեպս. Աթէշեան, ուղեկցութեամբ Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանի եւ Հոգշ. Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեանի, հասաւ Վան, ուրկէ առաջնորդուեցաւ դէպի Էտրէմիտ, ուր հիւրասիրուեցաւ Վանի Կուսակալ Մուրատ Զօրլուօղլուի կողմէ, ընթրիքի սեղանով։

8 Սեպտեմբեր 2018, Շաբաթ Առաւօտեան կանուխ ժամերուն, Վան հասան նաեւ հոգեւորականներ, Ս. Պատարագի ընթացքին սպասարկելիք սարկաւագներն ու Արմաշ Դպրաց խումբի անդամներ եւ ուղղուեցան հիւրանոց։ Մինչ, կազմակերպիչ խումբը նոյն ժամերուն արդէն ելած էր Աղթամար Կղզի, ուր կատարեց անհրաժեշտ քննութիւններն ու պատրաստութիւնները, փոխադրուեցան նաեւ եկեղեցական գոյքերն ու զգեստները։

ԿՈՒՍԱԿԱԼԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՑՅ

Նորին Սրբազնութիւնը ժամը 11.00-ին քաղաքավարական այցելութիւն մը տուաւ Վանի Կուսակալին։

Մեծայարգ Կուսակալը անգամ մը եւս բարի գալուստ մաղթեց Սրբազան Հօր եւ կարողութիւն՝ իր կիրակնօրեայ պարտականութեանց համար։ Ան, ըսաւ որ երեք տարուան ընդմիջումէ մը ետք այս տարի կրկին առիթը կը ներկայանայ Աղթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Պատարագ մատուցանելու եւ մէկտեղուելու Վանի մէջ։

Սրբազան Հայրը ըսաւ որ եկած է անգամ մը եւս գլխաւորելու ծանօթ ուխտագնացութիւնը, որուն ընթացքին պարտականութիւն համարած է նահանգի պետական բարձրագոյն ներկայացուցիչին քաղաքավարական այցելութիւն տալ։ Ան, շնորհակալութիւն յայտնեց թէ՛ ընծայուած ընդունելութեան, եւ թէ արարողութեան կատարման կապակցութեամբ ընձեռուած դիւրութեանց համար։ Իբր յիշատակ այս այցելութեան, Կուսակալին նուիրեց յախճապակեայ ծաղկաման մը։

Իսկ Վանի Կուսակալը Նորին Սրբազնութեան նուիրեց Աղթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ նոր պատրաստուած մանրանկարը։

Յետ միջօրէին Կղզի ելան Նորին Սրբազնութիւնն ու ընկերակիցները, ուղեկցելով Վանի փոխ Կուսակալին եւ այլ պաշտօնական անձերու, տեղւոյն վրայ քննելու համար կատարուած պատրաստութիւնները։ Այս առթիւ, Կղզիի վրայ լարուած էին վրաններ, առողջապահական կեդրոն մը, ինչպէս նաեւ մամլոյ հաղորդակցութեան կեդրոն մը։ Բացուած էին երկու ցուցահանդէսներ՝ մին Վանայ Ծովու ընդծովեայ նկարներու, իսկ միւսը Ճուլիա Մութլուի ստեղծագործութեամբ եւ Այթաչ Արազ Սէլչուքի Վանայ շրջանի ազգագրական զգեստներու Եատիկեար-ը Աղթամար (Աւանդ՝ Աղթամարի) լուսանկարներու ցուցահանդէսը։

Մինչ այդ, արդէն իսկ Վան հասնելու սկսած էին ուխտաւորներ։ Նոյն ուխտագնացութեան մասնակից այլ խումբեր շրջեցան Կարս, որոնք միացան Աղթամարի ուխտաւորներու խումբին։

9 Սեպտեմբեր 2010, Կիրակի առաւօտեան ժամը 08.30-ին սպասարկողներու խումբը, առաջնորդութեամբ Լուսարարապետ Հայր Սուրբին, ուղղուեցաւ դէպի Աղթամար Կղզի։

Ժամը 10.40-ին Կղզի հասաւ Բարձր. Տ. Արամ Ս. Արքեպս. Աթէշեան եւ մտաւ տաճար։

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ժամը 11.00-ին կազմուած հանդիսաւոր թափօրը շարժեցաւ Տաճարի մօտակայ կիսաւեր մատուռէն, գլխաւորութեամբ Պատարագիչ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանի։

Կը սպասարկէին Արժ. Տ. Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան, Սարգիս Աւ. Քհնյ. Գույումճեան, Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չընարեան, Աւետիս. Քհնյ. Թապաշեան, Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան, Սայաթ Սրկ. Չընարեան, Սարվէն Սրկ. Պչաքճեան, Բրկ. Ղազար Կ.Սրկ. Սապունճեան, Արտա Կ.Սրկ. Փնարճեան, Կարապետ Կ.Սրկ. Եոնթանեան, Շահին Ուր. Դպ. Քալտըրըմեան եւ Շանթ. Ուր. Դպ. Չէլիքեան։

Ս. Պատարագին հանդիսապետեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Սրբազան Հայրը, իր շուրջ ունենալով Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանն ու Հոգշ. Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեանը։

Երգեցողութիւնները կատարուեցան Պատրիարքական Աթոռոյ Արմաշ Դպրաց Խումբին կողմէ, առաջնորդութեամբ եւ երգեհոնահարութեամբ Բրշ. Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեանի։

Այս առթիւ գեղեցիկ անակնկալ էր ներկայութիւնը Երեւանէն երեք քահանայ հայրերու, ինչպէս նաեւ Ս. Աննա Եկեղեցւոյ դպրաց խումբի, որոնք մաս կազմեցին երգեցողութեան։

Ս. Պատարագին ներկայ եղան Մշակոյթի եւ Զբօսաշրջութեան Նախարար Մէհմէտ Էրսոյ, ՃՀՓ կուսակցութեան երեսփոխան Սէզկին Թանրըքուլու, Վանի Կուսակալ Մուրատ Զօրլուօղլու։

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ս. Պատարագի ընթացքին կատարուեցաւ յիշատակութիւն Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի մասնաւորի Աղթամարայ երբեմնի Կաթողիկոսութեան հանգուցեալ սպասաւորներուն։ Յիշատակուեցան Ս. Խաչ Հայրապետանիստ Տաճարի կառուցման բարերար Գագիկ Արծրունի Թագաւորը, Տաճարի ճարտարապետ Մանուէլ Վարդապետը, Աղթամար գահակալող Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսները, Մեծի Տանն Աղթամարայ կաթողիկոսները եւ համայն միաբանները Աղթամարի Աթոռոյն, Վանի երբեմնի թեմի եւ ի Քրիստոս հանգուցեալ համայն հաւատացեալները։

ՔԱՐՈԶ

Տէրունական Աղօթքէն առաջ Նորին Սրբազնութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց պետական աւագանիին եւ հակիրճ տեղեկութիւններ տուաւ Աղթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ եւ տեղւոյն Կաթողիկոսութեան մասին, ապա քարոզեց, բնաբան ունենալով Ս. Պօղոս Առաքեալի Գաղատացիներուն ուղղած նամակէն «Այլ ինձ քաւ լիցի պարծիլ, բայց միայն ի խաչն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որով ինձ աշխարհ ի խաչ ելեալ է, եւ ես՝ աշխարհի» ¥Գաղ Զ.14¤ նախադասութիւնը, ըսաւ.

Մեր եկեղեցական օրացոյցին մէջ Ս. Խաչի ընծայուած տօներէն Խաչվերացի Տաղաւարը բոլորիս համար տարբեր իմաստ կը զգենու։ (Քարոզին բովանդակութիւնը պիտի տանք մեր վաղուան թիւով։

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ ԵՒ Ս. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Ս. Հաղորդութենէն առաջ, հաւաքական խոստովանանք կատարեց Արժ. Տ. Սարգիս Աւ. Քհնյ. Գույումճեան։ Ապա Պատարագիչ Հայր Սուրբը հաղորդութիւն տուաւ Տաճարի մէջի հաւատացեալներուն։ Նկատի ունենալով բազմութիւնը, հոգեւոր հայրեր եւս Ս. Հաղորդութիւն մատակարարեցին։

Յաւարտ Ս. Պատարագի, Եկեղեցւոյ բակը լարուած վրաններուն տակ, ի հանդէս եկաւ Մշակոյթի եւ Զբօսաշրջութեան Նախարարը եւ իր ուրախութիւն յայտնեց պարզուած տեսարանին դիմաց։ Ապա Նորին Սրբազնութեան հետ արձակեցին սպիտակ աղաւնիներ։

ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Եկեղեցւոյ մէջ կատարուած հանդիսութիւններէն յետոյ, Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Սրբազան Հայրը առաջնորդուեցաւ փակ, ուր հաւատացեալներու աղօթակցութեամբ, «Ամէն, ալէլուիա»ներով կատարուեցաւ հանդիսաւոր անդաստան։ Աշխարհի իւրաքանչիւր կողմ դարձը կը դժուարանար, քանի հաւատացեալներ եւ մամուլի աշխատակիցներ գրեթէ ամբողջութեամբ լեցուցած էին վանքին փակը։

Ապա հանդիսադիր Սրբազան Հօր տուած օրհնութեամբ իր աւարտին հասան հանդիսաւոր ու պատմական արարողութիւնները, ուխտաւորներուն պատճառելով ոգեւոր պահեր ու հոգեկան անհուն գոհունակութիւն։

ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆ

Կէվաշի Քաղաքապետութիւնը ի պատիւ սոյն ուխտագնացութեան, գաւառակի կեդրոնին մէջ սարքեց սիրոյ սեղան մը, որուն մասնակցեցան պաշտօնական անձնաւորութեանց առընթեր, Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Սրբազան Հայրը, հոգեւոր հայրեր, Ս. Սեղանի սպասարկողներ, Արմաշ Դպրաց խումբի անդամներ, ինչպէս նաեւ Կէվաշի ժողովուրդը՝ շուրջ երկու հազար հոգի։

Ճաշկերոյթի ընթացքին արտայայտուեցան Վանի Կուսակալը, Կէվաշի Քաղաքապետ Սինան Հաքան եւ Նորին Սրբազնութիւնը։ Բոլորն ալ շեշտը դրին միասնաբար ապրելու հրամայականին վրայ։

Այս առթիւ, Քաղաքապետը Նորին Սրբազնութեան նուիրեց պատմական փաստաթուղթի մը լուսանկարը, որ ԺԹ. դարու կէսին Աղթամարի միաբաններու ցուցակ մըն էր։

ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Յաւարտ հանդիսութեանց, իր աւարտին հասաւ ուխտագնացութիւնը եւ սկսաւ վերադարձի ճամբորդութիւնը։ Նորին Սրբազնութիւնն ու ընկերակիցները նոյն երեկոյեան վերադարձան Իսթանպուլ։

 


EUĞT EUĞ ND IUĞRT IUĞR% UPKUSUĞ

Üğşj% X$ AUIITOŞUZ


{Euğt euğ Upkusuğ´ giu, tğ sşğ irğşlr çuzuiışp, Rüzu İuğguiluz!  Şd arsu sşz= ul m'gişz=$ {Iuğrt ıuğr% Upkusuğ´! Uğeuğşd^ uwcs^  Kndğ=rnw rb.uzndkrdzzşğnd üzuauışlr muğüueğndkşusç şd sşğ Huığruğ=uğuzr  ul zu.uqşxzndkşusç^ ıuğrz uzüus sg şmşpşjumuz uğuğnpndkrdz mg muıuğndr  Fuzr Upkusuğ huısumuz şmşpşjdnw st<! Muğşlr t gişl nğ Upkusuğr uwz=uz  irğndz şmşpşjrrz çu.ıg çujndşjud şd uz euğqud 1915tz fşğ< l=ndu,^  nğçuju,^ rğ .uvg mnğizjndju,^ nd udşğum euxzulnd çu.ırz wuzqzndu,  mus ıuğçşğ zhuıumzşğnd ausuğ ünğ,u,ndu,^ znwzrim u.nx euğqndu, uzausuğ  auwmumuz şmşpşjrzşğtz srumg^ nğ uwi+ğ^ ıuğrz stm uzüus rim glluw^  mg fşğueuğqndr şmşpşjumuz mşuz=r! Euğşğnd st<tz uzju,^ euğt euğ yn.uzjndu,  Upkusuğr şmşpşjrz auw cnpnfndğerz ausuğ ndzr şmşpşjumuz^ uöüuwrz nd  üğumuz-sbumndkuwrz buı auğndiı zbuzumuzndkrdz! Orbe t nğ Upkusuğg  uwi+ğ ul hşındkşuz mnpst ouzuvndu, vt nğhti hubı+zumuz şmşpşjr^ çuwj  uz ıuğçşğ t Uzuınlndr ıuğu,=rz fğuw uwi+ğ ul ıumudrz ünwndkrdz ndzşjnp  auwmumuz l=şul nd üğudşul şmşpşjrzşğtz^ nğnz= uwcs mg ünğ,u,ndrz rçğşd  sbumndkuwrz mşeğnz^ mus kuzüuğuz^ mus vşi ürışğ rzv! Iuizusşumzşğ  buğndzum uwe şmşpşjrzşğg l=ndşjuz rğşzj çu.ırz^ +ğt +ğ udşğndşjuz!  Fşğ<rz ıuğrzşğndz t nğ çuz sg yn.ndu, gllul mg kndr^ ktşd buı uzçuduğuğ  mşğhnf! Wuwızr euğqud nğ l=ndu, huısumuz auwmumuz şmşpşjrzşğg mğzuwrz  öç+iubğ<umuz zhuıumzşğnf ünğ,u,ndrl nd ışpujrzşğndz auinwk uhuanfşl!  Çuwj uznzjst n_v stmndz ausuğ ıumudrz gzendzndu, t Upkusuğr  ausuğ  gzendzndu, nğnbndsrz zsuz nğnbnds sg^ uznzjst n_v stmg mğjud ırğuzul  rğ .uvrz rzvhti ırğujud Upkusuğr şmşpşjrz^ uznzjst n_v stmndz st< ıumudrz ıuğrz stm uzüus rim glluw^ mti uzüus rim glluw^ şmşpşjumuz  uğuğnpndkrdz mg muıuğndr! R ışi uwz sş, .uzeufuxndkşuz nd şxndöşxrz^  nğ şğtm uğquzuüğndşjud Upkusuğr st<^ rb.uzndkrdzzşğg fupg mğzu#z uğeş+=  uğı+zşl nğ ndğrb şmşpşjrzşğnd st< ul ıuğrz ünzt stm uzüus şmşpşjumuz  uğuğnpndkrdz muıuğndr! Uwn_^ uwe fuwğşğndz st< uwlşdi auw ?ğriınzşuw  auduıujşulzşğ vşz szuju,^ çuwj huısndkrdz sg muw nğ mg buğndzumt uhğrl  şd Uzuınlndr ustz zu.mrz auwuçzum =upu=^ ndğ uwlşdi auw vmuw çuwj  szuju, t auwmumuz şmşpşjr^ uwi+ğ ul ndzr uwe =upu=r auwşğnd wu<nğe  işğndzezşğg^ nğnz= m'uhğrz +ıuğ nd aşxudnğ anğrönzzzşğnd ıum şd nğnz=  hrır irğtrz wuğüşl rğşzj zu.zrzşğndz ,zzeufuwğ =upu=r şmşpşjrz nd  ıuğrz uzüus sg aşxndzşğtz hrır üuwrz n_v sruwz mğ+zumuz^ uwl zuşd  öç+iubğ<umuz zu.uirğndkrdzzşğnf!

Upkusuğr şmşpşjrz şğtm .uzeufux uhğndszşğnd kuışğuçşs  euğqud! Şğş= ıuğrt r fşğ uğuğnpndkrdz vtğ muıuğndşğ huğöuhti uauçşmvumuz  fıuzüzşğnd aşışduz=nf^ rim şğtm Upkusuğr st< uwlşdi mg ırğtğ n_v kt  uauçşmvndkrdzg^ uwl itğz nd .upupndkrdzg^ şğmnd mğ+z=zşğnd sruizndkrdzg^  rğuğnd zmuısusç luwzu.nandkrdzg^ şd ustztz muğşdnğg% huısndkşuz auzeth  wuğüuz=g^ huısndkrdzg uhğşjzşlnd nd uzmt euişğ =upşlnd^ uzmt vfu.zulnd  çuğr musşjnpndkrdzg!

Fuzr irğndz Upkusuğ mpörrz fğuw^ ndğ ,uprmzşğ çujndu,  trz^ şğtm Auwuiıuzşuwj Şmşpşjdnw şğüşğz nd up+k=zşğg azvşjrz!  Uznz= zuşd cusueğndkrdz ındrz wu<nğe ıuğnduz ausuğ!

Euğt euğ nd ıuğrt ıuğr Upkusuğ!

 

Yndkrz-Yubrzşuz auzerhnds% Snimnduwr st<

USŞZUMUĞŞDNĞ WUWIUĞUĞNDKRDZG^ ÖNĞ

 YUBRZŞUZ GĞUD SNİMNDUWR ST>

{Wuğuçşğndkrdzzşğg htı= t öuğüujzşl wuğüşlnf şğmrğzşğnd buaşğg şd auduıuğrs szulnf zşğ=rz ünğ,şğndz v.uxzndşlnd imöçndz=rz´

Buçukufşğ<rz^ 8 İşhışsçşğrz^ Snimnduwr st< muwujud uxuzj=uwrz auzerhnds sg% Fluırsrğ Yndkrzr nd Zrmnl Yubrzşuzr sr<şd! Uirmu şğmnd=r sr<şd şğğnğe auzerhndsz tğ% Yubrzşuzr hubı+zr ülnd. üult şı=! Zsuz+ğrzum auzerhndszşğnd ağuhuğumuwrz auındu,g^ nğhti muznz^ buı =rv çuz mg çujuwuwıt çuzumjndkrdzzşğnd çnfuzeumndkşuz mus ausuquwzndkrdzzşğnd suirz! Uwzndusşzuwzrd^ Yndkrz-Yubrzşuz auzerhsuz imröçg azvşjrz muğü sg wuwıuğuğndkrdzzşğ^ nğnz= uxznduöz mg çujuwuwıtrz mnpsşğnd sıueğndkrdzzşğg mus uzauzüiındkrdzzşğg!

Şğmnd uxu<znğezşğg ül.udnğuçuğ =zzuğmşjrz auğjşğ^ nğnz= mg fşğuçşğtrz Şdğuirumuz Izışiumuz Srndkşuz mus Srujşul Uhuanfndkşuz Eubrz=rz^ çzumuzuçuğ^ uznzj .nğuhuımşğr fğuw m'şzkueğndr nğ =zzuğmndşjuz zuşd Auwuiıuzr fşğ<rz zşğ=rz-=upu=umuz öuğüujndszşğg!

{Uwi+ğnduw eğndkşusç Auwuiıuzr nd Xndiuiıuzr wuğuçşğndkrdzzşğnd öuğüujndsg wuxu<gzkuj m'uhğr çnlnğ ndppndkrdzzşğnf$ uirmu mg fşğuçşğr =upu=umuz wuğuçşğndkrdzzşğnd nlnğırz^ xuösumuz nlnğırz^ ızışiumuz ausuünğ,umjndkşuz´ zbşj Yndkrz!

R eth^ ndbuüğud tğ nğ Xndiuiıuzr Zu.uüuag uxuzqzuwuındm mşğhnf bşbışj nğ xndiumuz muög usşzuucuz qşdnf mg fuouxndr Auwuiıuzrz! ?upu=umuz sşmzuçuzzşğnd muğ,r=nf^ uwi wuwıuğuğndkrdzg huıuaumuz vt nd usşzuwz auduzumuzndkşusç Xndiuiıuzr Zu.uüuag m'gzeü,tğ kt Auwuiıuzz nd uznğ ızışindkrdzg nğ=u#z mu.şul şz xndiumuz muötz!

Zrmnl Yubrzşuz znwzhti zbşj nğ Şğşduzr nd Snimnduwr wuğuçşğndkrdzzşğg uxuzqzuwuındm çznwk ndzrz!{Aumuxum nğnb wnxşışindkşuz nğ uxmuw t kt_ auwmumuz şd kt xndiumuz susndlr nd gzmşğuwrz juzjşğnd st<^ şi mg muğ,şs nğ sşğ wuğuçşğndkrdzzşğg mg öuğüuzuz auduiuğumbxşul mşğhnf nd buı çzumuznz qşdnf´^ giud Yubrzşuz^ arszumuz uxu<ueğuz= uznduzşlnf şğmmnpsuzr wuğuçşğndkrdzzşğnd usçnp< zşğnwcr rğujndsg!

Zrmnl Yubrzşuz zuşd ausnönds wuwızşj nğ auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğnd st< {uzlnw, auğjşğ vmuz´!

Uwzndusşzuwzrd^ erduzuürıumuz ınpuıum muğ zuşd Auwuiıuzr Fuğvuhşır .+i=rz st<! Auzerhsuz gzkuj=rz Yubrzşuz wnwi wuwızşj nğ Auwuiıuzr nd Xndiuiıuzr wuğuçşğndkrdzzşğg hrır buğndzumndrz muxndjndrl şğmrğzşğnd buaşğg wuğüşlnd şd zşğ=rz ünğ,şğndz v.uxzndşlnd imöçndz=r fğuw!

Uauduirm u_wi tğ Auwuiıuzr Fuğvuhşır usşzumuğşdnğ bşbıueğndkrdzg! Yubrzşuzr .+i=rz st< {zşğ=rz ünğ,şğndz v.uxzndşlnd´ imöçndz=r bşbıueğndsg mg wndbt nğ auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğnd st< ustz rzv uwz=uz ul çzumuznz vt^ şkt znwzrim uırmu .zus=nf ku=jndr çuğqğuiırouz hubı+zşuzşğnd .+i=şğndz st<!

?upu=umuz ynğquütızşğ mg bşbışz nğ Yndkrz-Yubrzşuz Buçuk +ğnduw auzerhndsg ışpr ndzşjud uwzhrir ausuhuımşğr fğuw^ şğç Snimndu giı tndkşuz^ çujuwuwı+ğtz mg sr<usıt Auwuiıuzr zşğ=rz-=upu=umuz ünğ,gzkujzşğndz^ ynğqşlnf {huğımşl´ 1 Suğı 2008r eth=şğg çujuwuwışlnd ünğ,gzkujg! Şkt Snimnduwr uwe ynğqşğg umzwuwı vglluwrz^ Yubrzşuz kşğşdi rğ .+i=rz st< vtğ bşbışğ zşğ=rz ünğ,şğndz v.uxzndşlnd imöçndz=g^ wuımuhti nğ eubzumrj şğmrğzşğnd pşmufuğzşğnd auzerhndszşğnd gzkuj=rz zsuz+ğrzum qşdumşğhndszşğ^ nğhti muznz^ uzrsuiı şz$ ünğ,gzmşğuwrz wuğuçşğndkrdzzşğg rz=zrz mg wndbşz nğ mnpsşğg htı= t wuğüşz stmöstmnd rz=zrb.uzndkrdzg!

?upu=uütızşğnd ausuquwz^ orbe vt uwz muğ,r=g kt auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğg mg üızndrz uzendzer şöğrz^ rzvr suirz uzgzest< mg çuğqğuquwzşz zu.mrz rb.uzndkşuz zşğmuwujndjrvzşğg^ srdi mnpst iumuwz^ =upu=uütızşğ fıuzüudnğ mg zmuışz aumuxum ,uwğuwşpndkrdzg^ şğç ynğq mg muıuğndr zşğmuwujzşl kt auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğg m'gzkuzuz çzumuznz andznf!

Yndkrzr aşı auzerhndstz şı= Zrmnl Yubrzşuz Ersuışığ-r rğ t<rz fğuw üğşj nğ auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğg mg üızndrz yuwlndz sumuğeumr fğuw! Udşlr fşğ< ul^ şğç Yubrzşuz auzerhnds m'ndzşzuğ xndiuiıuzuçzum auw ünğ,uğuğzşğnd aşı^ çuxujr+ğtz giud$ {Fşğ<rz 1-1$5 usrizşğnd gzkuj=rz auwmumuz^ xndiumuz nd sr<uöüuwrz susndlg mg üğtğ nğ auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğnd st< oüzucus sg .zeğnw uxuğmuw t! Şi arsu m'ndöşs wuwıuğuğşl nğ auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğnd st< n_v sruwz umzwuwı nğşdt oüzucus vmuw^ uwl auw-xndiumuz wuğuçşğndkrdzzşğg şğçş= uwz=uz çuğqğusumuğeum şpu, vşz^ nğ=uz uwi+ğ´!

Mg szuw şzkueğşl nğ yum exzşğnd şırz Yndkrz nd Yubrzşuz wu<npu, şz uzzu.ueth ausuquwzndkrdzzşğ ünwujzşl!